Onsdag 16. og torsdag 17. januar arrangerer NNN fiskerikonferanse for fjerde gang på Gardermoen. 

Hva må til for å skape verdier og arbeidsplasser i sjømatnæringen i Norge
• Føres en politikk som gir grunnlag for lønnsomhet
• Legges til rette for en langsiktig og forutsigbar utvikling av næringen
• Satses på en offensiv handelspolitikk

Regjeringen legger opp til en offensiv politikk for sjømatnæringen spesielt i forhold til EU markedet som tar mesteparten av den norske produksjonen. Det legges vekt på å øke verdiskaping fra marint restråstoff, strategi for rekruttering og helårlige arbeidsplasser i sjømatnæringen.

Vi mener dette er gode mål og forventer at regjeringen stiller opp med virkemidler som sikrer økt sysselsetting og trygge arbeidsplasser.

Noen av innlederne på konferansen; Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge, Geir Andreassen, FHF, Cecilie Myrseth, næringskomiteen, Ivar Pettersen Nibio.

Les hele programmet for konferansen her.