NNNs Temakonferanse som er den fjortende i rekken er over. Med 61 deltakere, mange som var med for første gang, 12 «unge» og 10 innledere. Fra mandag til fredag i forrige uke var tillitsvalgte fra hele landet samlet for å innta ny kunnskap, høre på ny forskning og dele erfaringer.

På mandag var Ståle Nerland fra Sparebank1 første mann ut etter at Bjørn Tore Kyllo hadde ønsket velkommen og at vi sang «Frihetens forpost».
Ståle Nerland er «pensjonsmannen» og dagen handlet om pensjonssystemet i privat sektor. Det har vært mange endringer i pensjonsordningen de senere år og systemet er ikke enkelt.

Dagen inneholdt også innlegg fra Ellen Bakken (rådgiver i LO) om sliterordningen og AFP.

Tirsdag var det HMS og ny IA-avtale på dagsorden. I henhold til IA-avtalen skal innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensiale for å redusere sykefravær og frafall. For på den måten bidra til å nå de nasjonale målene for IA-avtalen. Næringsmiddelindustrien er en av syv bransjer som er valgt i dette programmet.

Per Olaf Lundteigen, Anne Berit Aker Hansen, Bjørn Tore Kyllo og Arild Grande

Politikk uten høyresiden
Onsdag var det som vanlig politisk dag, med EØS og arbeidsliv som tema. Dessverre så meldte Høyre og Frp forfall i kort tid før debatten, men vi fikk alikevel en god debatt med Arild Grande (Ap) og Per Olaf Lundteigen (Sp).

– Vi har mange ivrige tillitsvalgte og Grande og Lundteigen fikk mange gode spørsmål, som også fikk gode svar, sier Merete Helland som er NNNs ansvarlige for temakonferansen.

Bedriftsbesøk
Det er tradisjon med bedriftsbesøk på konferansen og alle deltakerne får sette opp en rangering over hvilken bedrifter de ønsker å besøke. Bedriftene som var satt opp i år var: Tine Oslo, Sjømathuset, Mesterbakeren, Arcus og Mondelez (Freia).

– Bedriftsbesøk på temakonferansen er et høydepunkt. Det er alltid interessant å være på andre bedrifter og høre om tillitsvalgtes utfordringer og erfaringer.


Helsetilstanden i arbeidslivet

På konferansens siste dag var det tilstand og trender i norsk arbeidsliv som stod på agendaen. Arild Steen som er forsker på AFI/Oslo Met hadde en interessant innledning før deltakerne fikk en gruppeoppgave; «Helsetilstanden til NNN i arbeidslivet». Det viste seg at Arild Steen hadde god kjennskap til NNN, i hans tid i FAFO laget han mange rapporter for NNN.

 

De «unge» på konferansen – dvs. under 35 år

– Dette har vært en helt strålende uke, vi er spesielt glad for at det var så mange nye på konferansen og at det var så mange unge.
De er tross alt fremtiden vår, avslutter en fornøyd Merete Helland.

Det viser seg at det har vært arrangert temakonferanse i forbundet i mange flere år enn fjorten – langt over tyve.