Tillitsvalgte fra Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold møttes til konferanse onsdag og torsdag denne uken. Det var til sammen 69 tilstede disse to dagene på Moxy Oslo X på Hellerudsletta utenfor Lillestrøm.

Viken
Stortinget vedtok i 2017 sammenslåinger av en rekke fylker, og NNN har også valgt å legge om på konferansene. På grunn av sammenslåingene av fylker har NNN nå 8 konferanser mot tidligere 10. Det ble derfor en stor samling av dyktige tillitsvalgte på klubb- og avdelingslederkonferansen for det nye fylket Viken.

Lazar Vidacic, Live Major, Vidar Dahl og Knut Berg

Sammenslåing avdeling Østfold
Avdeling 12 Sarpsborg, avdeling 5 Fredrikstad-Moss, avdeling 72 Rakkestad, Avdeling 638 Indre Østfold har nå blitt NNN avd. 5 Østfold. Leder for avdelingen er Knut Berg.

– Vi har ikke tidligere igangsatt noe ordentlig prosess i forhold til sammenslåing, men når vi først satte i gang så gikk dette fort forteller Knut Berg.

– Dette har gått veldig greit forteller Live Major fra tidligere avdeling 638, det som har gått tregt er bare det å sette i gang, men nå er vi i mål, og gleder oss til å arbeide sammen.

– Stemning er bra, og vi er alle optimistiske og har veldig tro på dette med å samle Østfold i en avdeling. Praktisk tror jeg dette skal gå bra, vi har ikke så store avstander i Østfold. Noe av det nye styret skal ta tak i er hvor vi skal ha kontor. Foreløpig benytter vi kontoret til gamle avd 5 Fredrikstad-Moss i Fredrikstad forteller lederen av avdelingen Knut Berg.

Den formelle sammenslåingen må vedtas på forbundsstyret 6. desember.

Stine Bjørnerud og Eivind Andreas Karlsen

Ungdomsutvalg
Eivind Andreas Karlsen fra Tine Oslo, som sitter i DSU (Det sentrale ungdomsutvalget i NNN) var ungdommens representant på konferansen. Han hadde en sterk oppfordring til konferansen om å involvere ungdommen i større grad.

– Om dere merker at noen av de unge har en gnist, involver dem, få de til å blomstre, lage aktiviteter, send dem på kurs/ungdomskonferansen, ta de med i styret.

Han fortalte at på årets ungdomskonferanse var det ingen deltakere fra Østfold, og bare to fra Oslo.

– Vi har fått en ungdom inn i styret, sier en fornøyd Knut Berg under innlegget til Eivind.  Stine Bjørnerud som jobber på Nortura Sarpsborg, og hun er med på konferansen.

På konferansen fikk Stine Bjørnerud snakke en del med Eivind fra DSU. Det ble avtalt at de i første omgang skulle få en oversikt over alle unge i fylket, og deretter starte en dialog for å få til et ungdomsutvalg i Østfold.

NNNs organisasjon
På konferansens dag to var det NNNs organisasjon og veien mot Landsmøtet 2021 som stod på programmet.
Først hadde Bjørn Tore Kyllo (2. nestleder) en grundig gjennomgang av prosessen. Han fortalte også at NNN er i sluttfasen i forhold til ansettelse av en organisasjonsansvarlig i forbundet.
Det var mange positive innspill til Bjørn Tores innlegg om prosessen, men også mange spørsmål rundt ansettelsen av organisasjonsarbeidere i tiden fremover.. 

Siste post på programmet denne dagen var innledning Fra LOs regionskontor ved Ulf Lervik, og det ble utført valg av deltakere til regionrådet, se valgkomitéens innstilling her,

Valgkomiteens innstilling

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt av konferansen.

Takk for en flott konferanse, det gikk veldig bra å være så mange, og at vi i tillegg var på et nytt sted.

Neste konferanse er årets siste og skal være for Rogaland, 26.-27. november på Sola Strand Hotell.