Tirsdag hadde Matindustrien 4.0 sin første digitale kompetansekonferanse. Deltakerne satt med PC/storskjerm på sin bedrift under konferansen.

Matindustrien 4.0 er et samarbeidsprosjekt med NHO Mat og Drikke, SjømatNorge og NNN.

Prosjektet består av 19 bedrifter fra matvarebransjen. Det har tidligere vært to fysiske samlinger, men på tirsdag var den første digitale kompetansekonferansen. Målet er å gjøre bedriftene bedre rustet til å møte de digitale kompetanseutfordringene som er på full fart inn i bransjen.

Prosjektgruppa: Lars Lindland, Espen Lynghaug og Merete Helland

– Dette var en suksess, vi så at flere bedrifter utvekslet erfaringer og problemstillinger fra sine interne prosjekter. I tillegg var flere av utstillerne med underveis og kom med forslag til løsninger på ulike problem, sa en fornøyd Merete Helland (NNN) som sitter i prosjektgruppa.

 

Stein Are Johansen, Mohammad Hajar, Vidar Wetrum og Rolf Kristiansen hos Mesterbakeren

NNN var tilstede hos en av de deltakende bedriftene, Mesterbakeren Oslo. De som var med: Stein Are Johansen, som er regionssjef, Mohammad Hajar, som er klubbleder, Rolf Kristiansen som er produksjonsleder,  Vidar Wetrum, MB Oslo, samt IT-sjef Steinar Bøe.
Både ansatte og ledere synes at dette er et spennende og fremtidsrettet prosjekt som er nødvendig i en hurtig verden.

Digitalisering av papirskjemaer
Mesterbakeren skal digitalisere sine papirskjemaer og Mesterbakeren avdeling Oslo skal gjennomføre pilotprosjektet.

– Vi har landet på et system som vi allerede har i eksisterende program, men dette må utvikles og implementeres, sier IT ansvarlig Steinar Bøe hos Mesterbakeren. Han forteller at de ansatte er med, de som arbeider på linjen er de beste til å fortelle om noe funker eller ikke. Her sammen med Mohammad som er tillitsvalgt på bedriften.

Muhammad Hajar, tillitsvalgt og Steinar Bøe, IT-sjef hos Mesterbakeren

– Vi har delt inn bedriften i soner og har hatt en samling med testing. På samlingen kom det inn 147 forbedringsforslag, resten av de ansatte skal ha samling på lørdag, og vi regner med at det kommer enda flere forbedringsforslag sier regionssjef Stein Are Johansen.

Lære nye ting
Innføring av ny teknologi og digitalisering medfører at arbeidsoppgaver blir endret, og noen oppgaver forsvinner. For å betjene mer komplekse produksjonssystemer må arbeiderne i fabrikken ha evnen til stadig utvikling og omstilling.

Under konferansen var det et videoinnslag med teknologiekspert Silvija Seres. Hun fremhevet tre ting som fabrikker er avhengig av i  fremtiden: Det første er effektivisering, som innebærer å kutte kostnader, samarbeid, lederskap. Det andre er å ta nye posisjoner, ha nylanseringer og det tredje er samfunnsansvar, ingen overlever uten å tenke klima og samfunn.

 

Merete og Lars under konferansen

Fysisk samling
– Vi skal gjennomføre to digitale kompetansekonferanser i prosjektperioden og den neste blir en gang før sommeren neste år, men først skal vi ha en fysisk samling i mars. Det er jo fortsatt viktig å kunne treffes ansikt til ansikt innimellom også, forteller en glad Merete Helland i prosjektgruppa.