Allmenngjøring av overenskomst for fiskeindustribedrifter. Den lovfesta minstelønna blir oppjustert 15. desember.


Tariffnemnda har etter møter 27. oktober og 1. november 2022, besluttet fortsatt allmenngjøring for fiskeindustribedrifter.

De nye forskriftene trer i kraft 15. desember og kan dermed merkes på neste lønnsutbetaling dersom du ikke har tariffavtale på jobben.
Etter tariffoppgjøret krevde forbundene å videreføre den såkalte delvise allmenngjøringen av tariffavtalene.
Det betyr at minstelønna i tariffavtalene og enkelte andre regler gjelder i hele bransjen, ikke bare i bedrifter med tariffavtale.
Formålet er å sikre at utenlandske arbeidstakere har like gode lønns- og arbeidsvilkår som norske, og samtidig hindre at lønnsnivået i utsatte bransjer blir presset ned.
Den statlige tariffnemnda vedtok nylig å videreføre allmenngjøringen, etter en høringsrunde i høst. Nemnda og Arbeidstilsynet publiserte de nye satsene på tirsdag.

FriFagbevegelse har gått gjennom de nye forskriftene.

Her er den nye minstelønna og andre regler som er lovfestet:
NB! Dersom du er omfattet av en avtale eller andre regler som gir deg bedre lønns- og arbeidsvilkår, gjelder reglene som gir deg best vilkår.
Disse reglene gjelder heller ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.
Arbeidsgiver har ansvar for at du får riktig lønn.

Fiskeindustribedrifter
Fagarbeidere og produksjonsarbeidere i fiskeindustribedrifter, skal minst ha en lønn per time på:

• Fagarbeidarar: 213,78 kroner (tidlegare 205,55)
Ein fagarbeidar har offentleg godkjent fag- eller sveinebrev eller kompetanse som formelt kan likestillast i faget ein utfører arbeid.
• Produksjonsarbeidarar: 199,78 (tidlegare 193,55)
• Under 18 år: 80 prosent av minstelønnssatsen
• Over 17 år som har arbeidd 12 veker i bedrifta: Lønn som andre
Skoleungdom held på opparbeidd lønnsansienniteten i bransjen.
• Tillegg for toskiftarbeid: 20 prosent av minstelønnssatsen
• Tillegg for treskiftarbeid: 25 prosent av minstelønnssatsen

Refusjon av utgifter på grunn av utsending skal ikke regnes som lønn.

Forskriften er fastsett med hjemmel i Allmenngjøringsloven.

Les Tariffnemndas vedtak her:

Les Tariffnemndas vedtak her.

 

 

Publisert: 14. desember 2022|Kategori: Informasjon|

Del:

Kommende arrangementer: