Det viser tall fra andre kvartal i fjor, til og med første kvartal i år. Nordmenn handlet for 16,3 milliarder kroner i denne perioden. Dette er 1,25 milliarder kroner mer enn i forrige firekvartalsperiode, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det ble gjennomført 8,6 millioner dagsturer, som er om lag det samme som i den forrige firekvartalersperioden. Gjennomsnittlige handlebeløpet per tur økte fra 1.735 kroner til 1.889 kroner. Vi brukte altså i gjennomsnitt 154 kroner mer per grensehandelstur enn i forgående firekvartalersperiode.

Grensehandel har etablert seg som en betydelig omsetningskanal for mat og drikke. Vi ser kun en retning på sikt, at grensehandelen stadig tar en større del av omsetningen.

– Det høye nivået og den kraftige veksten i grensehandelen virker i tillegg negativt på konkurransekraften, lønnsomheten og investeringsevnen og tap av arbeidsplasser i hele verdikjeden for mat og drikke i Norge.

– Selv om økningen i sjokolade- og sukkervareavgiften ble reversert i statsbudsjettet for 2019, bør også økningen i avgiften på alkoholfrie drikkevarer i statsbudsjettet for 2020 reverseres.  Vedtaket om å avvikle 350-kronersgrensen på toll- og avgiftsfri netthandel bør skjer snarest, avslutter leder i NNN Anne Berit Aker Hansen.