SSBs siste grensehandelstall som ble publisert 6. desember viser at grensehandelen i de tre første kvartalene i 2018 er marginalt høyere – 182 – millioner mer enn de tre første kvartalene i 2017, noe som er en økning på 1,7 prosent. 

Dette er fortsatt vekst fra et rekordhøyt nivå. På årsbasis, det vil si for de siste 12 månedene, viser grensehandelen en marginal nedgang på 0,7 prosent. Grensehandelen mellom Norge og Sverige er med andre ord mer eller mindre uendret det siste året, men viser en jevn vekst i 2018. Antallet dagsturer falt i samme periode med 7,9 prosent, fra 8,8 millioner til 8,1 millioner turer.

Økt andel av omsetningen
Grensehandel har etablert seg som en betydelig omsetningskanal for mat og drikke. Vi ser kun en retning på sikt, at grensehandelen stadig tar en større del av omsetningen.

– SSB sin statistikk viser at grensehandelen øker, og tap av inntekter og norske arbeidsplasser fortsetter uttaler forbundsleder Jan-Egil Pedersen. Det som samtidig må sies er at SSB tallene ikke inneholder den delen av grensehandel som kommer via internettbestillinger og fraktes over grensen via posten eller andre transportordninger. Det gjøres ikke måling på bestillinger gjennomført på internett, det betyr at statistikken underrapporterer betydelig.

Grensehandelsbarometer
Regjeringen la nylig frem en stortingsmelding om handelen, der de varsler at de vil utrede et grensehandelsbarometer som gir bedre kunnskap om både nordmenns netthandel fra utlandet, og hvilke varer og tjenester nordmenn handler utenfor landegrensen. Hverken netthandel eller hva nordmenn bruker penger på i utlandet er med i dagens SSB-tall. Regjeringen har i tillegg varslet at momsfritaket på nettkjøp for under 350 kroner i utlandet, skal fjernes fra 2020.

Offentlig utvalg som ser på særavgiftene
De norske særavgiftene på alkoholfrie drikker gir store utslag på grensehandelen. Vi ser at de store kjøpesentrene langs norskegrensen lager lokketilbud med billig brus.


– Sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer har ført til økt grensehandel, noe som går direkte ut over norsk verdiskaping og norske arbeidsplasser. I tillegg mister staten inntekter fra avgiftene. Etter press fra næringen har regjeringen har satt et utvalg som skal se på særavgiftene som vår næring har, sier nestleder Anne Berit Aker Hansen. Hun er LO sin representant i utvalget sammen med Ellen Bakken.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. april 2019 slik at utvalgets vurderinger kan inngå i budsjettet for 2020.