NNNs klubb- og avdelingslederkonferanse for Oslo og Viken hadde onsdag besøk av leder for Dagligvaretilsynet Tor Erik Engebretsen. Han fortalte at det avhenger av hvem man spør om hvordan dagligvarekjedenes opptreden i Norge blir oppfattet.

1. januar 2021 tredde «Lov om god handelsskikk» i kraft og Dagligvaretilsynet ble opprettet. Tilsynet skal ivaretaforbrukernes interesser ved å fremme redelighet, forutsigbarhet og lojalitet i kontraktsforhold.
Tor Erik Engebretsen er foreløpig den eneste som er ansatt i tilsynet som holder til i Porsgrunn.

– Vi er det minste tilsynet som finnes, vi har et budsjett for fire ansatte, men satser på å bli seks. Vi er i gang med rekrutteringen, foreløpig er det ansatt en og en på gang. Vi har nå ute en annonse etter jurist. Her kan vi garantere en spennende jobb.

Mandat og fokus
Vårt fokus er «Lov om god handelsskikk» eller LOGH som er forkortelsen.
Vi skal være det veiledende tilsynet, tilsynet skal være forebyggende og vi skal mekle.
Hvis loven ikke blir fulgt så kan vi vedtak om påbud elle forbud, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Loven gir noen svar, men ikke alle svar.
Loven virket allerede litt før den ble iverksatt, flere småleverandører fikk skriftlige avtaler, noe de ikke hadde hatt tidligere.

– Vi har blitt tatt godt imot i alle ledd. Leverandører, kjeder og interesseorganisasjoner. Svarene varierer når vi spør om hvordan dagligvarekjedenes opptreden i Norge blir oppfattet. Noen svarer at det er en fryktkultur og andre svarer smårusk i maskineriet, forteller han.

Situasjonen i Europa
Det har skjedd mye ute i Europa, og her er England noen å se til, Groceries Code Adjudicator.
Det har blitt en konkurranse i England hvor det gjelder å være best i å følge loven, det er mye å lære i hva England har gjort.
Danmark og Sverige har også laget en tilsvarende lov, den skal iverksettes 1. november i begge land.
Finland har valgt ombudsmannsfunksjon på åremål og er underlagt Livsmedelsverket.

Årlig barometer
Det planlegges i disse dager en ny undersøkelse – en kvantitativ undersøkelse i som skal gå i høst og vi planlegger at dette skal bli et årlig barometer.
Det er store interesse blant aktørene, det er høye forventninger og det er mange ulike temaer som kommer frem.

Det er presserende saker som krever strakstiltak så langt, det er utfordrende for flere å konkretisere problemstillingen. Det er mye enighet om virkelighetsbildet og også noen overraskelser.
– Vi skal øke intensiteten på uformelle samtaler fremover og vi ønsker relevant materiale sa han og så utover forsamlingen.

 

Tor Arne Johansen i Tine får mikrofonen av Bjørn Tore Kylle i NNN.

– Jeg har trua når jeg hører på deg, hører at du er klar over utfordringene og understreker at egendistribusjon og delisting er viktige temaer for Tine, sier Tor Arne Johansen som er konserntillitsvalgt i Tine.

Fremtid for tilsynet
Vi ønske innspill om det er bedrifter som blir utsatt for ubørlig press.
Dialog er viktig, taushetsplikt og gjensidig tillit er avgjørende.
Vi har ikke mottatt noen formelle saker foreløpig, men diskutable henvendelser. Vi lærer gjennom eksempler så ta kontakt med oss – vi trenger å bli spilt gode.

Erik Torkelsen konserntillitsvalgt i Ringnes Supply Company sier at nå trenger vi politiske muskler, tilsynet må får styrkede midler sånn at de kan blir seks ansatte om ikke så lenge.

Tor Erik Engebretsen avsluttet med å si at man kan ta en telefon til ham eller en mail med problemstillinger.

Kontakt Dagligvaretilsynet.

 

 

Tildelingsbrev
Dagligvaretilsynet skal først og fremst drive veiledning og informasjonsarbeid overfor aktørene i dagligvaremarkedet. Om dette ikke fører frem kan sterkere virkemidler, som overtredelsesgebyr, tas i bruk.
Dagligvaretilsynet – Tildelingsbrev 2021 (regjeringen.no)

 


Foto forside:

Erik Torkelsen konserntillitsvalgt i Ringnes Supply Company (f.v.) Jarle Wilhelmsen nestleder NNN og leder for Dagligvaretilsynet Tor Erik Engebretsen.