Ansatte vant over firma som nektet å ansette fagorganiserte arbeidere. Norse-saken endte med full LO-seier.
 

De ansatte vant saken om diskriminering etter konkursen i Norse Production. Bedriften vurderer å anke videre.

Fagbevegelsen vant i dag en veldig prinsipiell seier i Bergen Tingrett.

Saken gjaldt flere titalls ansatte som mente at de ble nektet ansettelse fordi de var organiserte i LO-forbundet NNN.

De ansatte krevde fast ansettelse og erstatning på grunnlag av brudd på fortrinnsretten og diskrimineringsforbudet.

De organiserte polske NNN-medlemmene fikk nemlig ikke jobb etter at Norse Production gikk konkurs og Sund Laksepakkeri ble etablert i de samme lokaler og med bare uorganisert arbeidskraft.

NNN gikk på vegne av sine medlemmer til sak og krevde erstatning for 45 av sine medlemmer.

De ansatte kan juble i dag, men det er fare for at jubelen stilner. Bedriftens advokat Dag Borgen Nødtvedt sier at de er aktuelt å anke. Se intervju med advokaten lenger nede i artikkelen.

En kjempeseier
Samtlige 45 NNN-medlemmer får nå erstatning på fra 326.000 kroner til 100.000 kroner. I tillegg får samtlige 47.542 kroner som konsekvens av at NNN også ble tilkjent erstatning for saksomkostningene.

– En kjempeseier. Dette viser at der var riktig det vi hele tida har sagt. Det går ikke an å diskriminere organiserte i arbeidslivet, sier Jarle Wilhelmsen, første nestleder i NNN.

– Er kampen mot fagforeningsknusing endelig vunnet nå?

– Nei, det er nok å ta for hardt i, men dette var et konkret forsøk på fagforeningsknusing som altså ikke viser seg å være lov. Det er gledelig at Tingretten landet på det, sier Wilhelmsen.

Fellesskap nytter
LO-lederen har også fått med seg dommen.

– Gratulerer til alle de 45 NNN-medlemmene med seieren. De har ført en lang og modig kamp. Dette viser at det lønner seg å stå opp mot kyniske arbeidsgivere som tror de kan skalte og valte med sine ansatte som de vil! Og at det lønner seg å ha et stort fellesskap og dyktige LO-advokater i ryggen, sier Hans-Christian Gabrielsen til Frifagbevegelse.

– Må ikke tåle forskjellsbehandling

Edvard Bakke er den ene av LO-advokatene som førte saken. Han uttaler at Bergen tingrett har avsagt en enstemmig og tindrende klar dom hvor de slår fast at de 45 polske fagorganiserte ble ulovlig diskriminert fordi de var medlemmer av NNN. Deres lovbestemte fortrinnsrett ble dermed også krenket. Saksøkte må betale tilsammen drøyt 19,5 millioner kroner.

– Dommen er viktig for saksøkerne, og for LO og fagbevegelsen fordi den synliggjør at man på ingen måte skal måtte tåle forskjellsbehandling fordi man er fagorganisert, og at retten til å være fagorganisert selvsagt inkluderer retten til å verne sine interesser – herunder å forhandle kollektivt og utøve arbeidskamp. LO viser med tydelighet at de ikke vil la disse rettighetene bli krenket, sier advokat Edvard Bakke.

Savner politisk handling

Partiet Rødt har også engasjert seg sterkt i saken.

– Vi er glade for dommen, men nå trengs det politisk handling for å sikre at man ikke må ty til domstolene i framtiden. I februar stemte Stortinget ned vårt forslag om å sidestille konkurs med overdragelse av virksomhet, det er en sånn lovendring som trengs for å unngå at arbeidsgivere kan kvitte seg med tariffavtale ved å slå seg konkurs, sier Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt.

Mulighet for anke

Dag Borgen Nødtvedt førte saken for Sund Laksepakkeri.

– Det viktige for oss er de uholdbare arbeidsforholdene det var etter at streiken i Norse Production var over. De uorganiserte og NNN-organiserte sto steilt mot hverandre, det var helt umulige samarbeidsforhold. De to gruppene kunne ikke jobbe sammen i et framtidig selskap. Dette aspektet av saken har Tingretten ikke behandlet godt eller rett og slett ikke forstått, sier Nødtvedt til FriFagbevegelse.

Og fortsetter:

– Tingretten har heller ikke fått med seg at NNN-ledelsen sentralt lovte at det skulle bli arbeidsro etter at streiken var over. Det løftet ble ikke holdt.

– Hva med det store erstatningsbeløpet, klarer Sund Laksepakkeri dette?

– Ja, beløpet er høyt, og det skal tjenes inn. Vi får se om beløpsnivået kan betjenes. Vi må regne på det.

– Vil dere anke saken?

– Det spør du om en time etter at dommen har falt! Vel, det er litt tidlig å si, men må jo avklares. Det høye erstatningsbeløpet gjør jo at det er en viss mulighet for anke, sier Dag Borgen Nødtvedt.

Tekst: Jan-Erik Østlie –  frifagbevegelse.no
Foto: Jan-Erik Østlie