NNN, Virke Handel, NHO Service og Handel og NHO Mat og Drikke møttes torsdag på Vinmonopolet i Oslo for å snakke om grensehandel i koronatider. Utgangspunktet var de nye tallene fra Vinmonopolet som viser at korona og stengte grenser har ført til en kraftig økning i salget.

Ved utgangen av mai hadde Vinmonopolets salg økt med 28% målt mot samme periode i fjor. Det var 71% vekst i Viken og 35% vekst i Oslo.

Hva skal til
– Det store omfanget som grensehandelen etter hvert har fått, har bidratt både til tap av arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. Beregninger viser at nesten 12 000 arbeidsplasser i Norge går tapt som følge av grensehandelen, sier Anne Berit Aker Hansen, leder i NNN.

Stengte grenser har medført at grensehandelen akkurat nå er så godt som borte. Resultatet er en voldsom salgsøkning i Norge, særlig av de typiske grensehandelsproduktene. Dette gjelder for eksempel sjokolade, brus og alkohol. Vi har medlemmer i bedrifter innen alle disse kategoriene, og våre tillitsvalgte forteller at det går for fullt.

Men stengte grenser er ingen varig løsning. Vi trenger en bred tiltakspakke mot grensehandel. Avgiftsnivået i Norge må harmoniseres med våre nærmeste naboland, og det må etableres et grensehandelsbarometer som jevnlig måler hva og hvor mye vi handler, dette burde vært på plass sier Aker Hansen.


Se til Danmark

– Vi har mye å lære av Danmark. De har redusert avgiftsnivået sitt og med det halvert grensehandelen i Tyskland de siste årene. Det har betydd økt omsetning i danske butikker, noe som er med på å skape flere danske arbeidsplasser. Vi trenger flere arbeidsplasser i Norge i tida fremover. Redusert grensehandel vil bidra til dette sier Anne Berit Aker Hansen.

Hamstring
– Prisgapet mellom Norge og Sverige blir så stort. Folk setter seg i bilen, drar på dagstur til Sverige. Det hamstres, det er både dårlig folkehelsepolitikk, miljø- og finanspolitikk. Timingen for å gjøre noe med særavgiftene nå er riktig sier direktør i Virke Handel Harald J. Andersen.

– Det er de høyt avgiftsbelagte varene som driver grensehandelen. Nå reduseres sukkeravgiften fra 1. juli, det vil si avgiften på alkoholfrie drikkevarer, men vi er bare tilbake på 2017-nivå, og da var avgiftene også altfor høye, sier adm. dir. i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

Det var stor enighet om at det skulle «en korona til» for at vi skulle få se hvor avgjørende avgiftene er for grensehandelen.

Bildet øverst:
Forbundsleder NNN Anne Berit Aker Hansen, Adm. dir. NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn, Direktør Virke Handel Harald J. Andersen og Adm. dir. NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.