Grensehandelen er nå på 17,5 milliarder, den har økt med hele 15,1 prosent det siste året. Det viser ferske tall fra SSB.

Nordmenns grensehandling på dagsturer har økt med 2,3 milliarder kroner det siste året. På toppen av dette kommer den digitale grensehandelen og turer med overnatting, som ikke er inkludert i SSBs tall.

Regjeringen må ta innover seg at nivået på grensehandelen undergraver og påvirker negativt en rekke politiske målsettinger. Stortinget bør samle seg om et forlik som sikrer for at det raskt iverksettes tiltak som bidrar til å reversere og snu grensehandelen.

NNN mener at regjeringen har et valg: De kan støtte norsk produksjon og norske arbeidsplasser, eller de kan fortsette å sponse svenske handelsmenn. 

Nye tall om grensehandel ble lagt frem av SSB i dag.