Kurset skal gi verneombud (VO) og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer (AMU-) og arbeidsgivere og ledere i bransjen, tilstrekkelig kunnskap til å utøve sine funksjoner i henhold til arbeidsmiljølovens krav. 

Arbeidsmiljøloven bestemmer at verneombud og AMU-medlemmer skal ha den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet sitt på en forsvarlig måte. Lovens forskrift (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 3-19) bestemmer at VO og medlemmer av AMU skal ha en opplæring som tilsvarer 40 timer. Imidlertid gis det anledning til å avtale kortere opplæring dersom det er hensiktsmessig.

Samarbeid
Partene, Norsk Næringsmiddelarbeiderforbund, NHO Mat og Drikke og BKLF, har inngått en avtale som innebærer at elektronisk HMS-opplæring er tilstrekkelig i henhold til lovens krav.

Kurset er utviklet i samarbeid med partene og gir verneombud og/eller AMU-medlemmer i baker- og konditorbransjen den nødvendige kunnskap for at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte jfr. Arbeidsmiljøloven § 6-5 første ledd og § 7-4.

Kurset kan også benyttes av arbeidsgivere og ledere som vil oppfylle lovens krav til HMS-opplæring for arbeidsgivere, jfr. Arbeidsmiljøloven § 3-5.

NB: I de tilfellene der en virksomhet ikke har tariffavtale, må partene lokalt avtale at denne elektroniske opplæringen dekker lovens krav (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 3-19).

Kurset består av en generell og en bransjetilpasset del, og gjennomføres som elektronisk opplæring med oppgaver og kunnskapstester.

I kurset blir følgende temaer gjennomgått:
• Hva HMS er og nytteeffekten av HMS
• Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
• Arbeidsmiljøutfordringer (fysiske og psykiske, konflikter, varsling, ergonomi med mer)
• Ansvar og plikter i HMS-arbeidet
• Samarbeid og medvirkning
• Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
• Risikostyring
• Inkluderende arbeidsliv
• Sykefraværsoppfølging

Den bransjetilpassede delen har særlig fokus på aktuelle arbeidsmiljøutfordringer og egnede tiltak i baker- og konditorbransjen:
• Melstøv
• Ergonomi
• Kutt- og klemskader med videre

Målgruppe
Verneombud, AMU-medlemmer og ledere i baker- og konditorbransjen.

Omfang
Det tar ca 15-20 timer å gå igjennom hele kurset. Det er lagt opp til og anbefales å gjennomføre kurset i flere bolker. Man styrer selv fremdriften.

Det er mulig å gå frem og tilbake i kurset og søke opp informasjon en periode etter gjennomføring.

Språk: Kurset er på norsk

Test nettkurs i HMS: Her kan du prøve en liten del av kurset

Praktisk info:

Kurset er tilgjengelig fra 24. mai 2018 – 24. mai 2031

For mer informasjon til våre medlemmer som kunne tenke seg å ta dette kurset:
– ta kontakt med bransjesekretær Asle Tronstad, tlf.: 918 48 925, eller epost: asle.tronstad@nnn.no