Under et bedriftsbesøk i Rørvik var forbundssekretær Ann-Solveig Sørensen så heldig å få møte vårt medlem Erling Bye.

Under planleggingen av et bedriftsbesøk i Rørvk, fortalte tidligere avdelingsleder i avd. 125 Anne Grethe Myrvold, at avdelingen har et medlem som har vært medlem i over 70 år. Hun foreslo at han og konen også kunne være med på middag. Erling Bye meldte seg inn i NNN 29.6.1949, han var da ansatt hos Rørvik Fisk.

Erling har hatt flere verv i fagbevegelsen, han har blant annet vært hovedtillitsvalgt på sin arbeidsplass og vært leder av det lokale LO.

– Det var spennende å høre hans historie, og det var veldig flott å se det engasjementet han fortsatt har, sier Ann-Solveig Sørensen, som er bransjeansvarlig for fiskeindustrien i NNN.

Selv om han i dag ikke har noen formelle verv så er han fortsatt engasjert i LO.

 

Foto: Ann-Solveig Sørensen, Erling og Reidun Bye.