Ungdomskonferansen 2014 030I helgen gikk årets ungdomskonferanse av stabelen på Rica Hell i Trondheim. Konferansen var doblet fra i fjor, med nesten 80 påmeldte deltakere.

 Ungdomsarbeidet i NNN er et av satsingsområdene til forbundene. Og det merkes, med nesten 80 påmeldte til årets konferanse fordelt på 11 fylker, ble dette den største ungdomskonferansen i NNNs historie.

Programmet

Pål Tangen fra Rogaland

Pål Tangen fra Rogaland

Det var et innholdsrikt program med innledere som bl.a. 1. nestleder Anne Berit Aker Hansen, forbundssekretær Eystein Gaare, Ungdomsrådgiver i LO Kent Rune Pedersen og tidligere NNN-medlem, nå ungdomssekretær i Møre og Romsdal Kent Logan Jelle. På lørdag var det planlagt paneldebatt med flere ungdomspolitikere, men det var dessverre noen av partiene som ikke møtte (bl.a. Unge Høyre og FpU). Så da fikk deltakerne heller mulighet til å stille AUF og Rød Ungdom spørsmål om arbeidsliv, næringspolitikk, lærlingeordningen og mange andre temaer. Og det var det mange deltakere som benyttet seg av, talelista ble lenger enn vi hadde tid til. Deltakerne skrev en uttalelse etter programmet lørdag, som skal publiseres.

Nye medlemmer valgt inn i ungdomsutvalget

Det var flere nye medlemmer som ble valgt inn i det sentrale ungdomsutvalget og utvalget ser slik ut etter konferansen:

Leder: Stine Ohrvik, Hordalan

Det nye ungdomsutvalget

Det nye ungdomsutvalget

Nestleder: Anders Sandvoll, Troms

Sekretær: Rita Kristin Åshamar, Møre og Romsdal

Medlem: Tonje Kåsene, Sør-Trøndelag

Medlem: Ingve Solvik-Olsen, Rogaland

Medlem: Anaid Skodbo Baldomir, Hedmark

Medlem: Tone Bjørnestøl, Vest-Agder

Medlem: Per Erik Eriksson, Oslo og Akershus

Varamedlem: Ingvild Bortheim, Rogaland

Varamedlem: Lars-Marius Mjørlund, Troms

Varamedlem: Pål Fredrik Haugaard, Sør-Trøndelag

Stine er veldig fornøyd og stolt

Stine Ohrvik

Stine Ohrvik

Helgas konferanse har virkelig fått vist hva NNN ungdommen står for. Jeg kan med stolthet si at ungdommen skal ikke bare bygge framtida, de er her nå!

– Programmet var bygd slik at deltakerne fikk se at vi ikke bare er et forbund, men en del av et stort system. Det er viktig for oss å vise at vi står sammen, både med LO og Norsk Folkehjelp. Fagbevegelsen er samarbeid, kameratskap og solidaritet.

 – Jeg er glad for at forbundet satser på ungdommen. Det er veldig mangen dyktige unge mennesker ute i bedriftene. De er tillitsvalgte, ungdomskontakter og er valgt inn i avdelingene. De stiller på årsmøter og kurs, og nå bygger de ungdomsutvalg i fylkene. Ungdommen jobber aktivt for at alle skal ha en bra arbeidshverdag og engasjerer hverandre i organisasjonen.

Kjære NNN og NNN Ungdom, takk! avslutter Stine Ohrvik.

 Se flere bilder fra konferansen på Facebook Banner - NNN ungdom på Facebook