Laster Arrangementer

For yrkesaktive medlemmer i Vestland.

Etter påmelding kreves innen 22 mars for overnatting og 30 mars for middag, dette sendes til respektive avdelinger.

 

NNN avd. 09 Hordaland : Siren.nnnhordaland@gmail.com

NNN avd. 35 Vaksdal Møllearbeiderforening : jorgen.espelid@felleskjopet.no

NNN avd. 119 Sogn og Fjordane Ytre: endre.sekse@pelagia.com

NNN avd. 327 Sogn og Fjordane Indre : sivrauset@yahoo.no

NNN avd. 665 Førde Kjøttindustriarb forening : bjarte.hundvebakke@nortura.no