HMS-webinar: Arbeidsmiljøportalen – presentasjon v/Arbeidstilsynet

Landsorganisasjonen i Norge (LO) og AOF Norge inviterer til gratis månedlige arbeidsmiljø- og HMS- relaterte webinar.

Første webinar er:

Onsdag 6. oktober 2021 11.30 – 12.00 – på Teams

Webinarene er åpne for alle, men er særlig interessante for tillitsvalgte, verneombud og leder.

Ved å melde deg på får du tilgang til webinarene også i ettertid.

Meld deg på her.

Arbeidsmiljoportalen.no er en ny nettside med kunnskap om arbeidsmiljø i ulike bransjer, og lenke til verktøy og hjelpemidler.
STAMI og Arbeidstilsynet har hovedansvar for innholdet på arbeidsmiljøportalen, i samarbeid med partene i arbeidslivet, NAV og Petroleumstilsynet.
I første omgang finnes det åtte bransjer i arbeidsmiljøportalen; barnehage, bygg, anlegg, rutebuss og persontransport, næringsmiddelindustri, sykehus,
sykehjem og petroleumsvirksomhet. Flere bransjer vil komme til etter hvert.

Publisert: 28. september 2021|Kategori: Forsiden, Ukategorisert|

Del:

Kommende arrangementer: