Hva påvirker arbeidsmiljøet i næringsmiddelindustrien?

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører selve jobben.

For å forebygge arbeidsrelatert sykefravær, bør du vite hvor skoen trykker. Her er forskningsbasert innsikt og fakta fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Fakta om arbeidsmiljøet i næringsmiddelindustrien
NOA+ oppsummerer arbeidsmiljøfakta i bransjeprofiler for utvalgte bransjer i Norge. Ved å gjøre kunnskap og fakta mer tilgjengelig, kan flere jobbe målrettet for å skape gode arbeidsmiljø. Dataene er fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB. NOA+ er utarbeidet av STAMI.

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet i næringsmiddelindustrien
Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning. Nedenfor beskrives utvalgte arbeidsmiljøforhold som kan være spesielt viktige å jobbe med for å redusere fravær og frafall og for å øke trivsel og produktiviteten i denne bransjen.

Verktøy

Arbeidsmiljøportalen

Publisert: 6. desember 2022|Kategori: Informasjon|

Del:

Kommende arrangementer: