I dag – 1. november er Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 98 år


Siden 1. november 1923 har NNN jobbet for rettighetene til arbeidere innen matvareindustrien.

Forløpere til NNN:
1876: Christiania Bagerforening blir stiftet.
Dette er den første fagforeningen i næringsmiddelindustrien.
1892: Baker- og konditorforbundet blir stiftet.
1907: Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund blir stiftet.
1910: Norsk Tobakkarbeiderforbund blir stiftet.

1923: LO-kongressen vedtok industriforbundsformen.

De gamle fagskillene skulle ikke lenger prege Landsorganisasjonen. Alle arbeidere innen samme industrigren skulle fra nå av være medlem av samme forbund. Fagbevegelsens kampkraft skulle styrkes. 1923 blir dermed stiftelsesåret for fire forbund: Norsk Bygningsarbeiderforbund, Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, Tekstilarbeiderforbundet og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.

Om to år skal NNN feire 100-årsdag, det er allerede startet et arbeid med boken NNN 100 år.

Publisert: 1. november 2021|Kategori: Forsiden|

Del:

Kommende arrangementer: