Et enstemmig Landsmøte  vedtok før påske å gi alle yrkesaktive medlemmer og lærlinger i NNN gratis advokatforsikring. 

– En skikkelig gladnyhet, sa forbundsleder Jan-Egil Pedersen på NNN Landsmøte.

Han legger ikke skjul på at gratis advokatforsikring vil koste penger, forbundet regner med over 12 millioner kroner. Derfor ønsker landsstyret at ordningen skal evalueres på neste landsmøte, i 2021.

– NNN har solid egenkapital. Vi ønsker å bruke en del av disse pengene og gi tilbake til våre medlemmer. Dette vil bli et skikkelig løfte for NNN og gir et nytt argument når vi er ute og verver nye medlemmer.

Den gratis forsikringsdekningen vil ikke omfatte pensjonistmedlemmer, de vil fortsatt måtte betale en egenandel.

– Det er flere andre forbund som tilbyr advokatforsikring, men der må medlemmene betale egenandel eller en del av sakskostnadene, sa Jan-Egil Pedersen.

Alle medlemmer vil i løpet av kort tid få en informasjonspakke om den nye forsikringen som trer i kraft 1. juni 2017.

Foto: NNNs yrkesaktive medlemmer får heretter gratis advokatforsikring fra Help. Fra venstre Heidi D. Stubberud og Ane Granlund.
(Foto: Jan- Erik Østlie, NNN-arbeideren)