Innleiereglene strammes inn fra 1. januar 2019

Fremdeles gjelder de samme reglene omkring innleie hvor fast ansettelse skal være hovedregel. Men det har kommet noen innstramminger som det er viktig at dere som tillitsvalgte vet om og følger opp ovenfor bedriftene deres. 

• Innstrammingene skal gjelde alle bransjer i Norge.
• Det blir forbudt med såkalte nulltimerskontrakter i alle bransjer, for å hindre at folk har kontrakter der de ikke får lønn mellom oppdrag.
• Det er bare selskaper som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, som kan avtale tidsbegrenset innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak i Norge. Det er bare fagforeninger med landsomfattende tariffavtaler som kan inngå slike avtaler.
• Det vil ikke være mulig å lage slike avtaler med husforeninger. (NNN ønsker at dere som tillitsvalgte skal være restriktive med tanke på å inngå slike avtaler, ta kontakt med bransjesekretæren).
• Bemanningsbyråene skal i hovedregel bare ha faste ansatte.

Dette betyr følgende:
• Bemanningsforetakene må rydde i bemanningslistene og gi ansatte arbeid.
• Ansatt uten garantilønn vil ikke lenger være lov. Fast ansatt = Fast lønn!
• Ansatte i bemanningsforetak i deltidsstillinger skal vite når de skal jobbe
• Arbeidsomfanget må være reelt

Lenke til lovdata.

Publisert: 20. desember 2018|Kategori: Forsiden|

Del:

Kommende arrangementer: