Tariffnemnda har vedtatt å justere allmenngjøringsforskriftenes minstelønnssatser. I en rekke bransjer er det nye, lovpålagte minstelønninger fra 1. juni.Dette gjelder blant annet for fiskeindustrien.

De nye satsene er:
195,20 for fagarbeidere
183,70 for produksjonsarbeidere.

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte vilkårene følges. Men flere andre aktører har plikter og rettigheter i denne forbindelse:
Den som engasjerer/bestiller et arbeid/en tjeneste fra en leverandør eller underleverandør har informasjonsplikt om disse bestemmelsene og skal påse at allmenngjorte vilkår følges.
Tillitsvalgte kan begjære innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som utfører arbeid innenfor områder med allmenngjorte tariffavtaler.

En enstemmig tariffnemnd vedtok i november 2014 å allmenngjøre deler av overenskomst for fiskeindustribedrifter.
Mer informasjon om allmenngjøring finnes også på hjemmesiden til Arbeidstilsynet; www.arbeidstilsynet.no

Forskrift om allmenngjøring finner du her:  lovdata.no
Hvis spørsmål, ta kontakt med Ann-Solveig Sørensen, epost: ann.solveig.sorensen@nnn.no
Tlf.: 92 61 46 85.