Klima, streik, grønne tariffavtaler og rosa kompetanse


Første dagen på NNNs temakonferanse hadde et variert program. Dagen var fylt med både oppfordringer, innlegg med alvor og humor, grønt gruppearbeid og rosa kompetanse.

Boarding complited sa Bjørn Tore Kyllo andre nestleder i NNN da han ønsket velkommen til konferansen. Med det mente han at det endelig var mulig å ha en temakonferanse igjen og nå var konferansen helt full av deltakere.

– Uken er ment for faglig påfyll, det skal bygges kompetanse, vi skal ut på tur og vi skal jobbe sammen i grupper.
Vi skal slippe til alle og alles meninger er like viktige. Bygg hverandre gode og nyt dagen, sa Kyllo.

Streik
Jonas Bals, rådgiver i LO har skrevet boken «Streik!» – En historie om strid, samhold og solidaritet.
Jonas holdt en times historiefortelling om streiker i Norge, en rik historietime og som Merete sa: Det har aldri vært så tyst på en temakonferanse tidligere, dette var utrolig interessant og det var deltakerne enige i.
Alle på konferansen fikk boken i gave og Jonas signerte boken til alle som ønsket det. Mange gledet seg til å lese mer om hvor viktig streiken har vært for å skape et godt samfunn og som fremdeles er et redskap for sosial forandring.

Litt på overtid, siden alle deltakerne på temakonferansen ville få boken signert av forfatteren, gikk Bjørn Tore på for å fortelle om NNNs standpunkt i klima- og miljøspørsmål knyttet til de bransjer vi organiserer i. Det er ingen tvil om at dette må få enda større plass enn tidligere og NNN arbeider med en rapport som skal være ferdig til Landsmøtet i neste måned.

Grønn tariffavtaler
– Tariffavtalen er den grunnleggende reguleringsmekanismen i norsk arbeidsliv. Denne mekanismen må tas i bruk i det grønne skiftet, slik startet Christoffer Beckham sin innledning om grønne tariffavtaler – boken som Handel og Kontor ga ut i fjor.

– Hvordan kan vi være med å få ned klimaavtrykket på den enkelte bedrift, hva kan du gjøre på din arbeidsplass?

– Vi må sette miljø på dagsorden og invitere arbeidsgiver til en diskusjon om hvilke tiltak som må iverksettes. Vi må sikre medbestemmelsen, vi må kunne bidra og videreutvikle arbeidet på arbeidsplassen og vi må få grønne krav inn i tariffavtalen.

Etter et glødende innlegg fra HKs leder Christoffer Beckham gikk deltagerne i grupper hvor de sammen skulle komme frem til hvordan de som tillitsvalgte kan bruke tariffsystemet for å kreve grønne krav lokalt og sentralt.

Rosa kompetanse
Etter det grønne skiftet stod «Rosa kompetanse arbeidsliv» på programmet.
Mathias Holst leder og rådgiver i FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) hadde innledning om og innspill til hvordan man på arbeidsplassen kan opptre trygt og inkluderende med tanke på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

– Vi arbeider for at alle kan få lov til å være seg selv uansett legning.

En bedrift som håndterer disse temaene på en hensiktsmessig måte, tilrettelegger for at ansatte som ønsker det kan være åpne om hvem de er. Eller hvem deres nærmeste er. Vår påstand er at en inkluderende arbeidsplass både vil tiltrekke og beholde den gode arbeidskraften. Man vil også i større grad møte kunder, brukere og oppdragsgivere på en fin måte.

Innledningen til Mathias stilte oss spørsmål og gav mange ting til ettertanke. Les mer om FRI her.


Takk til alle for en super dag på Sørmarka. Tirsdag går turen til Deichman Bjørvika, filmen «Generasjon Utøya» skal vises og det vil være samtale med Kamzy Gunaratnam som er med i filmen.

Onsdag står aktuelle politiske saker på programmet.

Publisert: 26. oktober 2021|Kategori: Ukategorisert|

Del:

Kommende arrangementer: