I dag ble statsbudsjettet lagt frem.

Svært skuffende at særavgiftene videreføres
Regjeringen velger å opprettholde sin vanlige praksis med indeksregulering av særavgiftene på sjokolade, sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, som treffer de mest utbredte varene i grensehandelen. Forskjell i pris til Sverige vil da øke ytterligere.
NNNs forbundsleder satt i Særavgiftsutvalget som dessverre ikke kom til enighet om en god og varig løsning for særavgiftene på sjokolade, sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer. Dette tar regjeringen til inntekt for å kunne fortsette som før. Det er allerede stor forskjell i avgifter mellom Sverige og Norge, i tillegg har Sverige lavere matmoms.

– Det er svært uheldig at regjeringen ikke setter inn tiltak som kunne gitt økte inntekter til staten og flere norske arbeidsplasser. Denne forskjellbehandlingen av norske bedrifter som regjeringen legger opp til er meningsløs når vi alle venter på tiltak for å rett opp skjevhetene som er i det norske avgiftssystemet. Dagens avgifter er tilfeldig utformet og er primært ment for å skaffe staten inntekter, sier leder av NNN Anne Berit Aker Hansen.

350-kronersgrensen fjernes
Den momsfrie 350-kroners grensen for netthandel fjernes fra 1. januar 2020. Å handle avgiftsfritt over nettet for norske forbrukere blir dermed ikke lenger mulig. Denne endringen er etterlengtet men løser ikke problemet med den økende grensehandelen.

Fakta om særavgifter:
Særavgiftene skal finansiere offentlige utgifter, men brukes også som virkemiddel for å prise samfunnsøkonomiske kostnader ved bruk av helse- og miljøskadelige produkter og for å påvirke adferden til forbrukerne i ønsket retning. Det er vanlig at de norske særavgiftene indeksreguleres med ventet prisvekst. I dette budsjettet bety det en økning på 1,9%

Ansatte i sjømatindustrien rammes hardt med dagpengeendring
Regjeringen vil redusere maksimal perioden for hvor lenge permitterte i fiskeindustrien kan motta dagpenger. Dagens særregel innebærer at man kan motta dagpenger i 52 uker i en periode på 18 måneder, dette foreslår regjeringen å redusere til 26 uker.

NNN frykter at konsekvensene av dette blir at ansatte i deler av næringen som har korte sesonger vil kunne miste retten til dagpenger og dermed bli uten inntekt i perioder, dette vil igjen kunne medføre at bedrifter mister ansatte med høy kompetanse. Denne næringen har i dag et stort antall innleide og midlertidige ansatte, blir forslaget fra regjeringen vedtatt vil det bli enda flere uten fast jobb i industrien.

NNN ønsker at denne viktige næringen skal ha helårlige arbeidsplasser, slik er det dessverre ikke i store deler av fiskeindustrien – råstofftilgangen vil variere og kan være uforutsigbar- da må vi ha ordninger som fungerer både for de ansatte og bedriftene.

– Regjeringen mangler fullstendig forståelse for sjømatindustriens problematikk når det gjelder råvaretilgang. Denne endringen i dagpengeordningen vil ramme ansatte i deler av industrien hardt slår forbundssekretær Ann-Solveig Sørensen fast.

Fakta endringer dagpenger:
Særregel for permitteringer i fiskeindustrien betyr at permitterte kan motta dagpenger under permittering i inntil 52 uker i løpet av en periode på 18 måneder, mens hovedregelen ved permittering er 26 uker. Regjeringen foreslår å redusere maksimal periode med dagpenger under permitteringer i fiskeindustrien fra 52 til 26 uker i løpet av 18 måneder slik at den blir som i regelverket for permitterte for øvrig. Endringen foreslås iverksatt fra 1. juli 2020.

 


– Regjeringa fortsetter å gi til de rike og forsterker sentraliseringen. Vanlige arbeidsfolk og de som står utenfor arbeidslivet straffes, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen om forslaget til statsbudsjett for 2020.

Les hele uttalelsen om statsbudsjettet 2020 fra LOs sekretariat her.