All matvareproduksjon og hele verdikjeden er samfunnskritisk, bekrefter Nærings- og fiskeridepartementet til matvarebransjen. 

Nærings- og fiskeridepartementet sendte lørdag ut et formelt brev som bekrefter at matvareforsyningen er definert som en samfunnskritisk funksjon.

I brevet står det «Med verdikjedene menes blant annet: sjåfører, lagerarbeidere, ansatte ved distribunaler og lagre, ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg, ansatte i sentrale administrative funksjoner, ansatte i fôrindustrien, ansatte i husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk, veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk, ansatte i næringsmiddelindustrien og butikk- og bensinstasjonsansatte. «

– Det er veldig bra at regjeringen er tydelig på at matvareproduksjonen skal sikres og at dette defineres tydelig gjennom et eget brev fra departementet sier forbundsleder i NNN Anne Berit Aker Hansen. (se brev lenger nede)

Forstyrrelser i matforsyningen føre til uro og utrygghet i befolkningen. Det er derfor viktig å ivareta evnen til å sikre befolkningen tilgang til matvarer, slik at et tilnærmet normalt kosthold kan opprettholdes. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap beskriver matforsyningen som en kjede som blant annet består av produsenter og importører, næringsmiddelindustrien, grossister, transportører og butikker.

Dette betyr at medarbeidere i roller som må fylles for at bedriftene skal kunne opprettholde produksjonen på normal måte og som har barn i barnehage eller barneskolen, skal få et tilbud til disse barna fra barnehager og barneskoler i kommunen der de bor.

I den perioden vi nå går inn i, vil det bli et stort press på alle samfunnsfunksjoner. Det oppfordres derfor at bedriftene til å være nøkterne i vurderingen av hvilke funksjoner som er avgjørende for å opprettholde produksjonen.

Næring- og fiskeridepartementets konklusjon_Samunnfunnskritisk personell.(pdf)

Informasjon fra Mattilsynet 
Mattilsynet har samlet nyttig informasjon om spørsmål knyttet til produksjon av næringsmidler, dyrehold og drikkevann her:
Utbrudd av koronavirus
Kan koronavirus smitte via næringsmidler?
Til næringen om koronavirus

Eventuelle spørsmål kan rettes til NNNs forbundssekretærer, se liste her.

Foto: NNN