Forbundet arrangerer faglig grunnkurs Trinn 1 for tillitsvalgte og interesserte medlemmer på Sørmarka i tidsrommet 21. – 26. april 2013. Temaene som vil bli tatt opp på kurset er blant annet historie/ideologi, forbundets/LOs oppbygging, Organisasjonskunnskap, Tariff/overenskomstens oppbygging, og generell innføring i Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven.

Det er ingen krav til forkunnskaper, kun ett års medlemskap i NNN, helst tillitsvalgte, ellers kan alle medlemmer som er interessert i fagforenings-/klubbarbeid søke.

Deltakerne får stipend etter AOFs satser som for tiden er kr. 120,- pr. time, etter dokumentasjon på reell tapt arbeidsfortjeneste fra arbeidsgiver. I tillegg dekkes reiseutgifter og reisediett. Beløpene er skattefrie.

 

Merk: Vær nøye med utfylling av søknaden. Viktig med eventuelle tillitsverv.

Husk også å fylle inn fanenummer (= medlemsnummer). Søknadsskjemaet ligger her.

Søknaden sendes deretter til lokal NNN-avdeling for underskrift og prioritert registrering, før den sendes forbundet, senest innen 15. mars 2013.

Det er en fordel at det avtales med arbeidsgiver før det søkes på kurset slik at man ikke må gi avbud på plassen i etterhånd.

Dersom det er spørsmål vedrørende kurset, kontakt undertegnede.

Med vennlig hilsen
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Eva Wold, tlf.: 23 10 29 60