KompetansetillitsvalgtNNN og NHO Mat og Drikke (FEED) tilbyr kurs for tillitsvalgte som ønsker å øke sin kunnskap om voksnes rettigheter og muligheter til etter- og videreutdanning.

 

 
 Kravet om økt kompetanse blir stadig sterkere i alle bransjer. Mange arbeidstakere føler utrygghet i jobben overfor de økende kravene. Samtidig vet vi at flere hundretusen arbeidstakere har svake lese- og skriveferdigheter. Den kompetansetillitsvalgte skal være en veileder for de ansatte i alle typer etter- og videreutdanningsspørsmål. Dette kurset er utviklet for de tillitsvalgte som ønsker å ta fatt på disse oppgavene.

VOX har lyst ut midler til kompetanseheving av tillitsvalgte, slik at de kan bidra til kompetanseutvikling på arbeidsplassen. Midlene er et statlig tiltak for å nå målsettingen om livslang læring og ble opprettet av den rødgrønne regjeringen i 2011. Prosjektene skal bidra til økt oppmerksomhet på arbeidsplassen og i samfunnet rundt voksnes rettigheter og muligheter til etter- og videreutdanning.

I den forbindelse har NNN  gått sammen med NHO Mat og Drikke om en felles søknad og fått tilsagn om midler til å tilby kurs til våre tillitsvalgte. Dette er også en oppfølging av kongressvedtaket om kompetansetillitsvalgte, et begrep som er innført i Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Scandic HellKurset avholdes over 2 samlinger og vil finne sted på Scandic Hell, ved Trondheim Lufthavn den 21. – 23. september og 3. – 4. november 2015
Det er kort søknadsfrist, så har du lyst til å delta på dette kurset må du melde deg på raskt ved å følge denne linken: SØKNADSSKJEMA.

Søknadsfrist: 30. august 2015.

Kurset er gratis og du får dekket reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.

Har du spørsmål angående dette kurset, så ta kontakt med merete.helland@nnn.no eller tlf. 95 83 85 19.