Kurs forhandlingsteknikk 1

Forbundet avholder kurs i forhandlingsteknikk i tidsrommet 7. – 12. desember på Sørmarka Konferansehotell, og vi har fortsatt ledige plasser.

Har du fullført faglig grunnkurs trinn I og II? Da kan du melde deg på kurs i forhandlingsteknikk.

Forhandlinger mellom partene i bedriften vil vanligvis kreve innsikt i aktuelt lov- og avtaleverk, i moralske og sosiale aspekter, kunnskap om motparten og forhandlingspsykologi.

Kursinnhold: kurset går igjennom forhandlingenes tre faser: forberedelse, gjennomføring og evaluering. Det legges derfor vekt på øvelser i forhandlingsspill der de tre fasene inngår. I tillegg vil kurset gi en kort innføring i bedriftsøkonomi.

Deltakerne får stipend etter AOFs satser som for tiden er kr. 130,- pr. time, etter dokumentasjon på reell tapt arbeidsfortjeneste fra arbeidsgiver. I tillegg dekkes reiseutgifter og reisediett. Beløpene er skattefrie.

Det er en fordel at du avtaler med arbeidsgiver før du søker på kurset slik at du ikke må gi avbud på plassen i etterhånd.

Frist for påmelding torsdag 13. november.

SØKNADSSKJEMA