Lønnsoppgjøret 2024

Det er snart tid for årets lønnsoppgjør. Her finner du informasjon og oppdaterte nyheter om NNNs forhandlinger.

Krever reallønnsvekst i årets lønnsoppgjør

NNNs viktigste oppgave er å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår. Foran lønnsoppgjørene legger Det tekniske beregningsutvalget (TBU) frem en rapport som gir oversikt over lønns- og inntektsutviklingen.
Les TBUs rapporter her.

NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund) hadde sin tariffkonferanse i uke 5, hvor tillitsvalgte fra alle bransjer behandlet alle innkomne forslag.

Alle bransjeutvalg ble valgt på tariffkonferansen.

NNN starter forhandlinger mandag 22. april med Bryggeri og mineralvannsfabrikker.

Lønnsoppgjøret i 2024 er et hovedoppgjør

Reguleringen av lønns- og arbeidsvilkår gjøres gjennom både arbeidsmiljøloven og ulike tariffavtaler. Tariffavtalene inngås som hovedregel for to år om gangen. Hvert annet år utløper tariffavtalene, og da gjennomføres det såkalte «hovedoppgjør».

Lønnsoppgjøret i 2024 er et hovedoppgjør. Det betyr at det ikke kun er snakk om lønn, men at hele tariffavtalen skal forhandles. Dette innebærer alt fra lønn til kompetanseutvikling og permisjonsrettigheter.