Mellomoppgjøret 2017

Mellomoppgjøret 20172017-11-15T03:49:23+00:00

Dette er den nye minstelønna.

I henhold til bestemmelsen i alle overenskomstene til NNN om regulering av minstelønnssatsen, er det enighet mellom partene om at minstelønnssatsen fra 1.april 2017 skal økes med kr. 3,60 til kr. 176,70 pr. time for alle overenskomstområder. 

Det generelle tillegget og lavlønnstillegget som er avtalt i mellomoppgjøret legges ikke på minstelønnssatsen. Dette betyr at personer som ligger under den nye minstelønnssatsen skal ha et tillegg som gjør at vedkommende minst mottar kr. 176,70 per time.

Protokoll om regulering av minstelønnssatser

Om mellomoppgjøret 2017
Forhandlingene mellom LO og NHO ble avsluttet med enighet den 14.mars. Forhandlingene ble gjennomført på bakgrunn av reguleringsbestemmelsen for 2.avtaleår i alle våre overenskomster. Oppgjøret har en tydelig lav – og likelønnsprofil.

I.   
Det gis kr 0,50 i generelt tillegg.
II.
Det gis et lavlønnstillegg på kr.1,50 per time for medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I NNN-området er det Egg – og     Fjærfekjøttindustrien som får lavlønnstillegg.
III. 
Reelle lokale lønnsforhandlinger skal gjennomføres på vanlig måte i henhold til overenskomstenes bestemmelser om dette.
Den økonomiske rammen for oppgjøret er beregnet til 2,4 %.

LOs representantskap skal ta stilling til forhandlingsresultatet på møte 18.april 2017.

Alle tillegg gjøres gjeldende med virkning fra 1.april 2017. 
Tillegg utbetales ikke for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen.
Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.
 
Rundskriv er sendt til alle NNN-klubber om årets lønnsoppgjør og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. 
 
Spørsmål i forbindelse med gjennomføringen av tariffoppgjøret kan rettes til bransjeansvarlig forbundssekretær.

Privacy Policy Settings