Tariffoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 20182018-04-11T13:15:08+02:00

LO varsler konflikt fra søndag 8. april

Hans-Christian Gabrielsen, LO Leder

LO har i dag krevd den frivillige meklingen i tariffoppgjøret mellom LO og NHO avsluttet, meddelt plassfratredelse og varslet om at konflikt iverksettes fra arbeidstidens begynnelse, senest kl. 0600, søndag 8. april. 

3. april 2018|