Her finner du nyheter og informasjon om lønnsoppgjøret 2022

Bransjevise tariffkonferanser vil bli avholdt på Sørmarka Konferansehotell i tidsrommet 31. januar – 3. februar 2022.

Innkalling med nærmere beskjed om møtetidspunkt for de enkelte bransjene vil bli sendt ut av respektive forbundssekretærer.

Her finner du påmeldingsskjema for tariffkonferansen.

Innsendte forslag vil danne grunnlag for tariffkonferansenes utforming av krav til tariffrevisjonen 2022.

Oppgjørsform vedtas av LOs Representantskap tidlig neste år.

Hvis spørsmål, ta kontakt med tariffansvarlig Jarle Wilhelmsen: Tlf.: +47 916 82 291 E-post: jarle.wilhelmsen@nnn.no

Overenskomster

Mellomoppgjøret 2021

Tariffoppgjøret 2020