LOs boligpolitiske seminar 27. januar 2022


LO og Tankesmien Agenda inviterer til digitalt seminar om boligpolitikk og konsekvenser av denne i Norge. Vi inviterer alle forbund til å delta.

Er målet om å eie egen bolig i ferd med å bli en fjern drøm for stadig flere?

Den norske boligdrømmen
De siste tiårene har boligprisene steget raskt, særlig i sentrale og populære deler av landet. Samtidig har andelen som eier sin egen bolig gått ned.

Lenge ble muligheten til å eie sin egen bolig ansett som en
effektiv måte å utjevne økonomiske forskjeller i Norge. Nå bidrar boligmarkedet i økende grad til større økonomisk ulikhet. En ny SSB- rapport viser at høye boligpriser er den viktigste enkeltårsaken til ulikhet i Norge.

Forskning viser at dagens unge er mindre lykkelige og bekymrer seg mer for fremtiden enn tidligere generasjoner. Ekstrem boligprisvekst i sentrale områder representerer en spesiell økonomisk utfordring for unge mennesker og utpekes som medvirkende årsak.

Brister boligdrømmen for vanlige folk?
Stadig flere unge opplever at veien inn på boligmarkedet blir tøffere. De kjenner på at de økonomiske forskjellene mellom dem som
får hjelp hjemmefra og de som ikke får det, øker. Noen kan velge fritt og la boligmarkedet gjøre dem rike, mens andre blir fastlåst i fattigdomsfeller som får konsekvenser livet gjennom.

Samtidig skaper prisgapet mellom by og land geografiske forskjeller i boligformue. Det forsterker sentraliseringen vekk fra distriktene, hvor det ikke lønner seg å investere og bygge.

Sett av 27. januar til boligpolitikk med LO

Er boligmarkedet blitt en ulikhetsmaskin? Hvilke konsekvenser har utviklingen i boligpolitikken skapt? Og hvilke grep og virkemidler kan vi ta i bruk for å snu den uheldige utviklingen?

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon, med over 970 000 medlemmer. Vår viktigste oppgave er å skape et trygt og rettferdig arbeidsliv og bidra til et samfunn hvor alle har like muligheter. Sammen med den partipolitisk uavhengige tankesmien Agenda, inviterer vi til nettseminar om boligpolitikk og konsekvensene av denne, 27. januar 2022.

Med oss har vi en rekke dyktige mennesker med kunnskap om boligens rolle i samfunnet,
blant annet: Hannah Gitmark (Agenda), Gro Sandkjær Hanssen (OsloMet), Cecilie Langum Becker (NRK), Nejra Macic (Prognosesenteret), Erlend Eide Bø (SSB) og Erling Røed Larsen (Housing Lab).

I løpet av sendingen belyser vi sammen ulike aspekter som påvirker boligsituasjonen rundt om i landet.

Vil du lære mer om hvilke effekter boligsituasjonen har på den politiske debatten, for enkeltmennesker og samfunnet som helhet? Bli med!

Program

1. Bolig og ulikhet – hvordan merkes konsekvensene av boligpolitikken i by og land?
2. Hva kan egentlig folk om boligsituasjonen og boligmarkedet?
3. Hvilke samfunnsutfordringer er knyttet til boligsektoren?
4. Hvordan påvirkes den norske økonomien av boligpolitikken?

Programmet er under utarbeidelse og vil oppdateres på nettsidene: www.lo.no/boligpolitikk

 

Publisert: 4. januar 2022|Kategori: Informasjon|

Del:

Kommende arrangementer: