LOs lærlingpatrulje – en arena for opplysning, verving og læring.


LOs lærlingpatrulje er en unik mulighet til å komme inn på bedrifter vi ellers ikke så lett får innpass.

På første dag av lærlingpatruljen i Vestland fikk vi organisert fire av fem lærlinger på en bedrift uten tariffavtale. Viktigheten av å være synlig ute i bedriftene, enten det er som lærlingpatrulje eller som organisasjonsarbeider, er uvurderlig.
Dessverre er det altfor mange arbeidstakere, og spesielt unge, som ikke har noe kjennskap til fagbevegelsen. Gjennom lærlingpatruljen blir de kjent med hva det vil si å være organisert, og hvilke rettigheter de har som lærling. Et lærling- medlemskap er kanskje det første steg på veien til å bli aktive, engasjerte medlemmer.
Lærlingpatruljen er også en kjempefin mulighet for unge NNNere til å få prøve seg ute i felten. Vi har mange flinke og engasjerte ungdommer vi virkelig kan være sto  lt av.

Lærlingpatruljen er viktig for å dokumentere hvordan lærlinger har det i arbeidslivet. I tillegg er det en god læringsarena for unge medlemmer til å lære fagforeningsarbeid i praksis.

– Også for oss «gamliser» er det både nyttig og lærerikt å ha med oss ungdommer ut på bedriftsbesøk forteller Vigdis Vestvik som er organisasjonsarbeider for Vestland i NNN.

LOs lærlingpatrulje er kort og greit en vinn- vinn sak!

Bilde:
Oscar Grov Melkevik Lærling Goman Jæren
Malin Frøiland Lærling Goman Jæren
Markus Gudmestad Lærlingpatrulje deltaker fra Bakehuset Bryne

Publisert: 9. november 2021|Kategori: Forsiden|

Del:

Kommende arrangementer: