Student reading a bookTildeling av stipend for studieåret 2015/2016

 

 

 

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører frem til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter § 3,5 i opplæringsloven.

Fondet yter støtte til:
a) Helårsstudium (2 semester) – stipendets størrelse er på inntil kr. 17. 000,- pr. studieår.
     Søknadsfrist for studieåret 2015/2016 er 15. mai 2015 (fristen er absolutt).

b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a):
     Praksiskandidat kurs § 3, 5  inntil kr. 10.500,- pr. skoleår
     Kortere kurs inntil kr. 5.000,- pr. studieår
     AOFs Lese- og skrivekurs med datatekniske hjelpemidler kr. 10.500,- pr. skoleår

     Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve
     anses denne som avslutning av studiet.
     Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket
     avsluttes.

     Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis elektronisk på www.lo.no og blir behandlet en gang i måneden.

Fullstendige retningslinjer for fondet og søknadsskjema kan også fåes ved henvendelse til LO, LOs distriktskontor eller NNN.