Som yrkesaktiv medlem i NNN får du gratis LOfavørs advokatforsikring. Advokatforsikringen har advokater som snakker mange språk.

LOfavørs advokatforsikring endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Advokatene snakker nå over 20 språk.

Mangfold er en styrke, og med LOfavørs advokatforsikring ønsker vi å gjenspeile samfunnet vi lever i. Da kan vi også hjelpe alle medlemmene bedre.

Der det norske språket er uforståelig, vil morsmålet kunne kompensere. På den måten forhindres kommunikasjonssvikt.

–  Med språkforståelse følger også kulturell kompetanse, sier advokat Sargi Singh.
Å ha flerkulturell forståelse handler blant annet om evnen til å kommunisere korrekt gjennom kjennskap til sosiale normer, for eksempel om noe så enkelt som hvordan man hilser på hverandre i andre kulturer. Norske jurister med minoritetsbakgrunn har ikke bare juridisk kompetanse, men har med seg det beste fra to verdener. Hvem vil ikke anse det som en fordel, spør Singh.

LOfavør advokatforsikring omfatter bl.a:
Samboerkontrakter
Skilsmisser
Barnefordeling
Nabokrangler
Kjøpskontrakter mm

Les mer om forsikringen på *) help.no, eller ring tlf.: 22 99 99 99.

*) HELP er selskapet som drifter LOfavørs advokatforsikring