Poniżej znajdziesz ofertę ubezpieczenia od niezdolności do pracy dla członka NNN

Za pośrednictwem banku SpareBank 1 Forsikring oferujemy:

• Ubezpieczenie od niezdolności do pracy na kwotę 399 432 koron (redukowane corocznie o 5 % od dnia ukończenia 51 lat)
• Po upływie 12 miesięcy zwolnienia lekarskiego comiesięczne wypłaty
• Zawarcie ubezpieczenia bez składania oświadczeń dotyczących zdrowia (obowiązuje wyłącznie do dnia 1 lipca 2017 r.)
• Konkurencyjną cenę; tylko 496 koron miesięcznie
Jeśli otrzymujesz świadczenia z NAV (zasiłek chorobowy, zasiłek na okres przejściowy lub rentę zdrowotną), nie możesz być członkiem ubezpieczenia od niezdolności do pracy.

Jeśli utracisz zdolność do pracy w ciągu dwóch lat od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia z powodu choroby/stanu chorobowego, na którą cierpiałeś w momencie przystąpienia do ubezpieczenia i co do którego można założyć, że o nim wiedziałeś/-aś, prawo do odszkodowania wygasa.

Opłata za to ubezpieczenie naliczana będzie jako dodatek do składki.
Otrzymasz odrębny blankiet przelewu. Możesz skontaktować się z nami pod adresem; kassa@nnn.no

 

  Kup tutaj