Forsikringer i medlemskapet

LOfavør er et fordelsprogram for alle organiserte i et LO forbund:

LOfavør Innboforsikring
En fullverdig innboforsikring. Dekker blant annet brann-, eksplosjons- og vannskader, innbrudd og sykkeltyveri.

LOfavør Grunnforsikring
Dekker deg, ektefelle/samboer og hjemme- boende ugifte barn under 21 år, ved død uansett årsak i hele verden.
Direkte oppgjør

LOfavør Fritidsulykkesforsikring
Dekker død og varig medisinsk invaliditet etter ulykker i fritida. Dekker blant annet utgifter til lege og  tannlege samt behandling og opphold på private legevakter og klinikker etter forhåndsavtale med forsikringsselskap.

LOfavør Advokatforsikring
Dekker en rekke forhold i privatlivet som samboerkontrakter, kjøpskontrakter, skilsmisse, barnefordeling og nabokonflikter.


Uføreforsikring

Dette er et tilbud til deg som medlem av NNN – les mer om Uføreforsikringen her

Mer info om forsikringene våre
help.no
> LOfavør
> LOfavørs advokatforsikring
> Uføreforsikring.pdf
> Forsikringer.pdf
> Forsikringer (engelsk) – Assurances English.pdf