Kl. 11.40: 

Meklingen i oppgjøret mellom LO og NHO pågår fremdeles. 

Møt på jobb til vanlig tid og avvent nærmere beskjed. 

Fristen for meklingen gikk ut ved midnatt, men meklingen fortsetter på overtid.

Hvis LO og NHO ikke blir enige, vil nærmere 23 000 arbeidstakere i NHO-bedrifter streike..