LO og NHO møtes til mekling lørdag 30. og søndag 31. mars. Dersom det ikke oppnås enighet vil det bli streik fra arbeidstidens begynnelse mandag 1. april. 

Liste over uttatte bedrifter er tilgjengelig her.

Følg med i media, på hjemmesidene til LO.no og på vår hjemmeside. Les også mer på Frifagbevegelse.no

Det er viktig at NNN-klubben gjør de forberedelser som er nødvendig for at en streik kan gjennomføres på en god måte. Hvis dere ikke har streikevester og armbånd, ta kontakt med forbundet hvis det er behov for mer materiell.

Her er en veiledning om hvordan en streik bør forberedes og hvilke regler som gjelder.
Eventuelle dispensasjonssøknader skal sendes til NHO fra bedriften.

Hvem tas ut ved en eventuell streik?

Løpeseddel LO krever meklingen avsluttet.

Ofte stilte spørsmål ved streik

Forholdsregler ved konflikt

Konsekvenser av en streik

Informasjon om streikestøtte finner du her.

Veileder om Konflikt – Streik – Lockout

Ta kontakt med bransjeansvarlig hvis spørsmål.
Kontaktliste finner du her.