Torsdag møttes LO-utvalget i FKA og fire LO- forbund hos NNN i Torggata for å forberede årets tariffoppgjør og diskutere Felleskjøpets overgang fra Spekter til NHO Mat og Drikke.

LO-utvalget består av lokale tillitsvalgte fra Handel og Kontor (HK), Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Norsk Transport Forbund (NTF) og Forbundet for ledelse og teknikk (FLT).

Tariffoppgjøret i 2019 vil bli gjennomført på vanlig måte i Spekter. Men Felleskjøpet Agri har meldt seg inn i NHO, og tariffmessig vil dette medføre en del endringer fra og med hovedoppgjøret i 2020. Det er mange forhold rundt overgangen som må diskuteres og forberedes.

Nils Gunnar Berg, Felleskjøpet

– En viktig årsak til overgangen er at Spekter ikke har en næringspolitikk som passer Felleskjøpet, sa lederen av dagens møte Nils Gunnar Berg fra Felleskjøpet Bodø.

Dagens agenda
Det var mange viktige saker som ble diskutert. Forhandlingssystemene i Spekter og NHO er nokså forskjellig og ukjent for de lokale tillitsvalgte. Mange ville vite mer om hvilke konsekvenser denne endringen får for dagens tariffavtaler og lokale særavtaler. Det ble en god runde på hvilke forberedelser som må gjøres i tida frem mot 2020.
Anne Berit Aker Hansen, nestleder i NNN, orienterte om erfaringene fra tidligere runder med virksomheter som bytter arbeidsgivertilknytning.

Godt møte
Det var et stort møte, med til sammen 20 deltagere fra de fire forbundene, og det er et sterkt og godt samarbeid om de viktige sakene.

———–
Tilstede på møtet:
Bodil H. Andersen, Nils Gunnar Berg, Bjørn Jonassen, Jørgen Espelid, Hans Petter Dyrkorn, Lars Erik Gundersen, Nils Petter Myrslett, Petter Ovesen, Elisabeth Slethaug Nilsen, Siri Kindt Dannevig, Anne Berit Aker Hansen, Ingunn Ekremsæter, Bjørn Tore Kyllo, Kurt Gjelsvik, Johan Håkon Karlsen, Per Arne Skar, Geir Kåre Bjermeland, John Oskar Johnsen og Baard Frøyland.