Onsdag var en rekke organisasjoner på felles møte om momsutredningen med statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet.

Finansdepartementet oppnevnte et utvalg den 18. januar 2019. Ekspertutvalget fikk i mandat å vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser. Videre ble utvalget bedt å vurdere om det er hensyn som kan begrunne reduserte satser og nullsatser i merverdiavgiften, for eksempel hensyn til miljø, fordeling eller folkehelse.

Les utvalgets vurderinger her. 

Til stede på møtet hos Finansdepartementet var: HK, Virke, NHO Mat og Drikke, COOP, Bygdekvinnelaget, Bondelaget, Norsk Landbruksamvirke, Norges kvinne- og familieforbund og NNN.

Vi fikk ingen løfter om at NOU’en var «lagt i skuffen» i Finansdepartementet, men det kommer ikke noen endringer som følge av utredningen i statsbudsjettet for 2020.

Hva som skjer med momsen i statsbudsjett for 2021 kunne ikke statssekretæren forskuttere, men han sa at det ikke er noe sterkt ønske i regjeringen om å øke mat-momsen, noe som ble foreslått av utvalget.