Denne uken tok Anne Berit Aker Hansen over som forbundsleder etter Jan-Egil Pedersen, som går av med pensjon. I går ble ansvaret formelt overlevert på forbundsstyremøte.

Ifølge forbundets vedtekter kreves det et formelt vedtak på forbundsstyremøte om å overlevere ansvaret til ny forbundsleder. Det vil si at de formelle rettighetene til å forplikte forbundet ble overført til Anne Berit Aker Hansen på torsdag.

– Jeg takker for den høytidelige overrekkelsen. Jeg har sett frem til det, når det først var bestemt. Jeg håper på et godt samarbeid og vi skal videreføre gode tradisjoner, sa Anne Berit da hun overtok klubben på forbundsstyremøtet i går.

Da Pedersen ble gjenvalgt som forbundsleder på NNN-landsmøtet i 2017, var det klart at han gikk av når han ble 64 år. Jan-Egil Pedersen fortsetter som spesialrådgiver i forbundet frem til sommeren, og pensjonisttilværelsen starter skikkelig fra 28. juni.


Forbundets gullnål

En annen overlevering som skjedde på forbundsstyremøtet torsdag, var overrekkelse av NNNs gullnål til forbundsstyremedlem Jostein Aukland. Jostein er klubbleder på Ringnes og har vært medlem i NNN siden 1979. 

Jostein Aukland tildeles forbundets gullnål for sin betydelige innsats for NNN og fagbevegelsen.
Jostein har vært en aktiv deltaker i forbundets forhandlingsutvalg for Bryggeri – og mineralvannsfabrikker og vært en viktig bidragsyter i utforming av bransjens tariffpolitikk. Han har også vært sentral i forbundets arbeid med avgiftspolitikk for øl- og mineralvannbransjen. Siden 2013 har Jostein sittet i NNNs forbundsstyre.

Jostein har gjort en meget solid innsats for NNN-medlemmene i alle verv og oppgaver han har hatt.