Med bakgrunn i de siste dagers utvikling med hensyn til koronasmitte og regjeringens nye retningslinjer, har forbundet besluttet å utsette eller avlyse alle egne kurs, konferanser og andre arrangementer hvor det er planlagt at folk samles, fram til 1.mai 2020.

Forbundskontoret vil holde åpent fra 9-15 på hverdager, men vi ber om at alle tar kontakt via telefon eller e-post og ikke møter opp personlig.
Mange ansatte og valgte vil ha hjemmekontor, i første omgang til og med 27.mars, og kan kontaktes direkte på mobiltelefon, se kontaktinfo her.
Vi vil fortsatt være tilgjengelig og yte bistand til tillitsvalgte og medlemmer som henvender seg til oss.

Fysiske møter, bedriftsbesøk, reiser o.l. avlyses inntil videre, men rettsmøter, forhandlingsmøter og andre møter som anses som absolutt nødvendige vil kunne gjennomføres.
Annet arbeid vil også pågå som før så langt det er praktisk mulig blant annet gjennom bruk av digitale plattformer, telefonmøter osv.

I den situasjonen landet er i nå, må alle bidra for å begrense smittespredningen mest mulig. Det er viktig at vi forholder oss til de retningslinjene som blir gitt av myndighetene. Dessverre vil dette få konsekvenser for mange av våre medlemmer også. Vi vil følge situasjonen nøye i tida fremover for å se hvordan dette rammer våre medlemmer og hva som bør settes inn av tiltak.

NNN telefon: 23 10 29 60
E-post: firmapost@nnn.no

Foto: NNN