NNN bevilger kr 50 000,- til Flyktninghjelpens arbeid i Ukraina og landene rundt


De humanitære lidelsene på grunn av Russlands invasjon av Ukraina er enorme. Invasjonen har sendt flere millioner mennesker på flukt.

Forbundsstyret vedtok en uttalelse om krigen i Ukraina den 1. mars 2022. Det ble også da vedtatt å behandle en bevilgning når vi hadde mer kunnskap om hvilke hjelpeorganisasjoner som var engasjert i humanitært arbeid i Ukraina.

Bevilgning
På forbundsstyremøtet den 5. april ble det besluttet å bevilge kr. 50 000,- til Flyktninghjelpens arbeid i Ukraina og landene rundt i forbindelse med krigen i Ukraina.

Flyktninghjelpen har jobbet i Ukraina i mange år. De har et etablert system på plass og folk på bakken som kjenner de lokale forholdene godt. Flyktninghjelpen har vært tydelige på at de først og fremst trenger penger for å hjelpe både interne flyktninger i

Ukraina og ukrainere som flykter til landene rundt, spesielt Polen og Romania. Også andre forbund i LO har valgt å bevilge penger til denne organisasjonen.

Hjelpebehovet er stort, og det er mange som vil hjelpe. Hvis krigen blir langvarig, kan det bli behov for å bevilge mer penger til humanitært arbeid på et senere tidspunkt. Det foreslåtte beløpet må ses i den sammenheng.

Oppfordring
Nå er det årsmøtetid. Forbundsstyret oppfordrer samtidig klubber og avdelinger til å bevilge penger til organisasjoner som bistår med humanitært arbeid til det ukrainske folk.

Mennesker på flukt trenger din støtte!
Bruk lenken her.

Foto 1: Flyktningehjelpen – Reception center Warsaw
Foto 2: NNN Forbundsstyre

Publisert: 6. april 2022|Kategori: Informasjon|

Del:

Kommende arrangementer: