NNN er fornøyd med Hurdalsplattformen


I dag ble den nye regjeringsplattformen lagt fram og den har en politikk for å få forskjellene ned, få flere i jobb, kutte utslipp, ta hele landet i bruk og bygge ut vår felles velferd.

– Ved første gjennomlesning så kan vi konstatere at det er mye bra for næringsmiddelindustrien i plattformen, sier forbundsleder Anne Berit Aker Hansen i NNN.

I plattformen står det blant annet at næringsmiddelindustrien skal sikres forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser. Det er for sterk maktkonsentrasjon i dagligvarehandelen. Den sterke maktkonsentrasjonen rammer både forbrukere, primærprodusenter og industrien, og regjeringen vil derfor redusere maktposisjonen dagligvarekjedene har i verdikjeden for mat.

Det heter videre at regjeringen blant annet vil:
• Sikre samvirkets rolle som markedsregulator, grunnlag for en desentralisert næringsmiddelindustri og avtaker av norske råvarer fra hele landet.
• Sikre en bedre maktbalanse i verdikjeden for mat gjennom bedre tilsyn, større åpenhet og mer rettferdig fordeling av verdiene i hele kjeden.
• Legge fram en stortingsmelding om markedsmakt i verdikjeden for mat.
• Gjennomgå rammebetingelsene for næringsmiddelindustrien for å sikre videre utvikling av næringen i Norge.
• Innføre strengere krav til merking av matvarer både angående opprinnelsesland og produksjonsmetoder, for eksempel bruk av antibiotika.
• Øk bruken av norsk mat i offentlige virksomheter.

– Dette er gode nyheter for våre medlemmer, avslutter en fornøyd forbundsleder.

 

 

Les hele plattformen her.

Publisert: 13. oktober 2021|Kategori: Forsiden, Ukategorisert|

Del:

Kommende arrangementer: