Administrasjonssjef Jardar E. Flaa og rådgiver Lars Iver Wiig deltok på næringskomiteens høring om Statsbudsjettet 2020. Jardar Flaa hadde klare budskap til komiteen om neste års budsjett.

Det var en lang dag for næringskomiteen på Stortinget tirsdag med 72 innlegg.

Jardar E. Flaa startet sitt innlegg med å sitere fra «Internasjonalens» tredje vers:

«Imot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned»

Uforutsigbart sjokk
Det var et enormt sjokk for hele mat- og drikkevareindustrien da avgiften på sjokolade- og sukkervarer ble økt med hele 80 prosent og avgiften på alkoholfrie drikkevarer med 40 prosent i 2018.

Det er positivt at sjokoladeavgiften ble redusert igjen for 2019, men drikkevareavgiften ble dessverre ikke redusert. Denne ping-pong avgiftspolitikken har skapt en meget stor usikkerhet i hele vår industri. ‘

Sjefen for Coca Cola Norge har fortalt at en planlagt investering på flere 100 mill. kr. ble utsatt pga. den uforutsigbarheten avgiftsøkningen medførte.

Grensehandel
Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer, alkoholfrie drikkevarer og drikkevareemballasje er dessverre økt med antatt prisstigning i forslaget til budsjett 2020. Med dette forslaget kommer sannsynligvis grensehandelen i Sverige til å fortsette på minst samme nivå som før, stipulert til om lag 17 mrd. kr. årlig av SSB.
Det er positivt at 350 kronersgrensa på «våre» produkter nå blir fjernet. Men, dere må huske på at SSBs grensehandelsstatistikk ikke endres med innføring av avgifter på netthandel av mat og drikke. Denne store andelen av grensehandelen er ikke registrert i dagens SSB-statistikk. Vi trenger med andre ord en bedre grensehandelsstatistikk, som måler både verdi og volum.

Konklusjon
Vi innser at det må et mirakel til for at Stortinget vil vedta å fjerne disse særavgiftene i budsjett 2020, men det å ikke prisjustere dem ville vært en forsiktig og positiv start for å øke omsetningen i Norge, styrke norsk verdiskaping og øke antall norske industriarbeidsplasser.

Les hele innlegget her.