Nå kan du som NNN medlem se og endre dine personalia på «Min side». 

NNN har utarbeidet «Min side» og denne er nå integrert på nnn.no. Logg deg inn og se på ditt medlemskap.

Hva vil du se
Som medlem vil du ha mulighet for å se en rekke ting; innmeldingsdato, klubben din på bedriften med kontaktinformasjon til de tillitsvalgte, kurs du har deltatt på (deltagelse på kurs fra 2013) , hvor mange du har vervet, og hvor mange vervepremier som du har spart opp. Hvilke forsikringer du har og om du er ajour med kontingentinnbetaling.

Endre selv
Informasjon som du enkelt kan endre selv er; ny adresse, nytt telefonnummer, e-post eller om du skifter navn.

Som klubbleder, avdelingsleder eller kasserer kan du endre styresammensetning i ditt klubb- eller avdelingsstyre f.eks. etter årsmøte.

Innlogging
Innlogging skjer via BankID. I tillegg er det også mulig å logge seg inn med personnummer og mobiltelefon med en kode som sendes til din mobil. På den måten er vi sikre på at det er bare du som kan se din egen medlemsside. Du logger deg inn på «Min side» under fanen «Medlemskap», eller den på den røde linjen øverst på siden.

NNN håper at dette vi gi økt medlemsservice overfor enkeltmedlemmer, tillitsvalgte, klubber og avdelinger.

NB! Når du har logget deg inn, vennligst sjekk om din adresse, telefonnummer og e-post er riktig. Du kan selv endre disse opplysningene under din profil som du finner øverst til høyre.

Hvis spørsmål – ta kontakt med forbundet tlf.: 23 10 29 60, firmapost@nnn.no