NNN med innspill på budsjetthøring i Stortingets finanskomité tirsdag


Tirsdag den 18.  oktober hadde Stortingets finanskomité budsjetthøring om forslag til statsbudsjettet 2023.

Fra NNN deltok forbundsleder Anne Berit Aker Hansen.

NNN leverte høringsinnspill til finanskomiteen (Les høringsinnspillet til NNN helt nederst i saken) og tok opp en rekke av innspill i dagens høring:

Forbundslederen startet sitt innlegg med å si at det fremlagte statsbudsjettet har på mange områder en god fordelingsprofil, det er vi fornøyd med i NNN, men det er også noen områder vi ikke kan se oss like fornøyd med.

Grunnrenteskatt
Forslaget om økt skattlegging av havbruksnæringen kan ha slike utilsiktede effekter.
Vi ser at det kan være gode grunner til å pålegge denne næringen økt skatt, men havbruksnæringen er så mye mer enn det som skjer i sjøen, det er en lang og kompleks verdikjede, fra settefisk til supermarkedet i Frankrike, og det er nødvendig å se verdikjeden i en helhet for å sikre bærekraft, arbeidsplasser og fortsatt vekst i det som er en viktig fremtidsnæring i Norge.

De største investeringene i denne verdikjeden skjer på land, både før og etter den såkalte sjøfasen, blant annet i moderne slakteri- og foredlingsanlegg som betyr økt bearbeiding av råstoffet og viktige helårs arbeidsplasser for våre medlemmer i mange kystsamfunn.
Takket være god lønnsomhet i sjøfasen har store investeringer på land vært mulig, og fortsetter med å si at NNN vil komme tilbake med innspill om innretning, nivå og andre relevante punkter i den pågående høringen om grunnrenteskatt på havbruk og ser frem til en god prosess på det.

Grensehandel
Etter pandemien er grensehandelen på vei mot gamle høyder.
Arbeidsplassene, særlig i varehandelen, men også i industrien går tapt.
Økt grensehandel betyr tapt produksjon, tapte arbeidsplasser og reduserte skatteinntekter til Norge.
For å ta tilbake denne omsetningen ber vi om at det settes av penger og ressurser til et offentlig utvalg med et tydelig mandat; finne tiltak for å redusere grensehandelen.

Vi har tidligere vært i dialog med næringsdepartementet og bedt om et partssammensatt utvalg. Partene kan sammen med myndighetene gjøre en jobb i felleskap får å se på mange ulike vinklinger i forhold til hvilke tiltak kunne bidra til å redusere grensehandelen, det er ønskelig med et utvalg.

Strømstøtte til bedrifter
NNN har levert et eget høringsinnspill om dette, men vi ønsker å påpeke overfor komiteen at det høye strømprisnivået er svært alvorlig for norsk matindustri.

Her kan du lese Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund sitt høringsinnspill til finanskomiteen.

Publisert: 18. oktober 2022|Kategori: Politikk|

Del:

Kommende arrangementer: