I dag møtte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær Magnus Thue dagligvarekjedene, Involverte aktører, bransjeorganisasjoner, Forbrukerrådet, LO, involverte departement og Konkurransetilsynet for å drøfte tiltak for å sikre en sunn konkurranse i bransjen.

Departementet ønsker i sitt arbeid med den kommende stortingsmeldingen å få innspill fra bransjen om mulige tiltak. 

Et marked i ubalanse
NNN mener at dagligvaremarkedet er i sterk ubalanse i og med at tre aktører styrer all tilgang til forbruker i Norge.
Fra NNN var det 2. nestleder Bjørn Tore Kyllo som deltok med innspill fra forbundet.

– Det er fra før sterk konkurranse på leverandørsiden, om lag 3000 bedrifter i Norge konkurrerer om å slippe til i sluttmarkedet. Slipper de reelt til, spør Bjørn Tore Kyllo.

Våre tillitsvalgte i den norske mat- og drikkevareindustrien melder om harde forhandlinger hvert år for å få hylleplass ute i dagligvarekjedene.
Lykkes de ikke i forhandlingene er redusert volum, d-listing og usikre arbeidsplasser resultatet. Langsiktige investeringer i industrien blir satt på vent. Usikkerhet skapes.
Et tilsyn for dagligvaremarkedet må tydelig adressere ubalansen i maktforholdet mellom de tre dagligvarekjedene og leverandørindustrien.

Konkurranse og effektiv ressursbruk
Regulering og tilsyn i dagligvaremarkedet trengs for å sikre lønnsomhet i produksjon og salg av mat og for å sikre at det er mulig å opprettholde gode sikre arbeidsplasser, hvor flest mulig ansatte har heltids faste stillinger.

I tillegg er vi opptatt av at forholdet mellom leverandørene og dagligvarekjedene er transparente og i balanse.

Så litt om selve tilsynet, NNN mener at:
• Tilsynet må få et sterkt og klart mandat
• Rabatter på vare må følge varen helt fram til forbruker
• Krav om opprinnelsesmerking
• Sikre et system med offentlige rapporter «name and shame»
• Sikre at dagligvarekjedenes vertikale integrasjon ikke lager ubalanse i forhandling om pris eller tilgang til plass i butikk
• Mat- og drikkevareindustrien skal ha mulighet til å velge logistikkløsning for sine produkter. Forhandling om pris på distribusjon må holdes separat fra forhandling om pris på vare
• Regulere butikktetthet i geografiske områder for å hindre overetablering

NNN er tilfreds med at regjeringen har stor oppmerksomhet rettet mot dagligvaremarkedet og at departementet ser på tiltak for å styrke konkurransen.
Det var mange på listen hos statsråden i dag som ønsket å komme med innspill.

Les hele innlegget til Bjørn Tore Kyllo her.

Foto: 2. nestleder Bjørn Tore Kyllo og statssekretær Magnus Thue