NNN skal delta i en arbeidsgruppe som skal se på permitteringsreglene i fiskeindustrien.


Regjeringen inviterer sentrale aktører til en arbeidsgruppe som skal se på om særreglene er godt nok tilpasset dagens situasjon og behov. (Det melder Arbeids- og inkluderingsdepartementet i en pressemelding.)

Fiskeindustrien har særskilt gunstige regler for bruk av permitteringer. De slipper blant annet å betale lønnen til permitterte ansatte i de første 15 dagene. Regjeringen inviterer nå de sentrale aktørene til en arbeidsgruppe som skal se på om særreglene er godt nok tilpasset dagens situasjon og behov.

Dette skal arbeidsgruppen gjøre:
– Beskrive kort utviklingstrekkene i fiskeindustrien med hensyn på aktivitet, organisering og tilgangen på råstoff og beskrive hvilke typer tilknytningsformer som benyttes i næringen og bruken av permitteringer, både i den delen som får sitt råstoff fra oppdrett og den som mottar villfisk.

– Kartlegge faktorer som fører til behov for å permittere, herunder betydningen av type råstoff (oppdrettsfisk versus villfisk), og hvordan dette har endret seg over tid.

– Vurdere i hvilken grad det er mulig og hensiktsmessig å gruppere fiskeindustrien i to deler, avhengig av type råstoff (oppdrett, villfisk), og hvordan dette eventuelt kan gjøres.

– Vurdere om begrunnelsen for særreglene fortsatt har gyldighet i ulike deler av næringen.
Foreslå eventuelle endringer i særreglene, herunder se på muligheten for å skille mellom fiskeindustribedrifter som benytter villfanget råstoff og råstoff fra oppdrett.

– Vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene som tilrås og vurdere om eventuelle endringer i særreglene kan påvirke bedriftenes tilpasninger og bruk av ulike tilknytningsformer.

Arbeidsgruppens forslag skal ses i sammenheng med råvaretilgangen på villfanget fisk, tillatelsessystemet for havbruk og regjeringens mål om å øke andelen sysselsatte med faste, ordinære ansettelser.

Arbeidsgruppen
Invitasjon om deltakelse i arbeidsgruppen går til LO, NHO, Sjømat Norge, og Norsk nærings- og nytelses­middel­arbeider­forbund (NNN). Videre vil Nærings- og fiskeri­departementet (NFD) og NAV delta. Arbeidet ledes av Arbeids- og inkluderings­departementet.

Fra NNN deltar bransjesekretær Yngve Hansen.

Nå skal reglene gjennomgås og en rapport utarbeides innen 1. juni i år, sier Arbeids- og inkluderingsdepartementet i sin pressemelding.

Her kan du også lese de gjeldene permitteringsreglene.

Publisert: 10. februar 2023|Kategori: Informasjon|

Del:

Kommende arrangementer: